geschiedenis

Bazeldijk

In 1277 werd de Bazeldijk aangelegd en deze dijk moest het water dat uit Vijfheerenlanden de Alblasserwaard instroomde, keren. Na de aanleg van deze dijk nam de wateroverlast in Vijfherenlanden uiteraard sterk toe.

Napoleon liet de Bazeldijk bestraten. De dijk zelf is al in de Middeleeuwen aangelegd. Het bestraten was toen iets bijzonders. Napoleon gebruikte de weg als verbinding -voor troepenverplaatsingen- tussen Amsterdam - Utrecht - Breda - Parijs. Veel later is de A27 er voor in de plaats gekomen.

 

Merwedekanaal

Het Merwedekanaal is een kanaal in de Nederlandse provincies Utrecht en Zuid-Holland. Het verbindt het Amsterdam-Rijnkanaal in de stad Utrecht met de Boven-Merwede ten zuiden van Gorinchem. Van noord naar zuid loopt het kanaal door of langs de plaatsen Utrecht, Nieuwegein (Jutphaas, Vreeswijk), Vianen, Meerkerk en Gorinchem. Tussen Nieuwegein en Utrecht wordt het Merwedekanaal gekruist door het Amsterdam-Rijnkanaal en tussen Nieuwegein en Vianen door de rivier de Lek.

Oorspronkelijk liep het Merwedekanaal van het Oostelijk Havengebied in Amsterdam naar Gorinchem. Het besluit tot aanleg van het Merwedekanaal werd genomen door minister Klerck in 1881. In 1892 werd het nieuwe kanaal officieel in gebruik genomen. Het kanaal was gedeeltelijk een verbreding en verdieping van bestaande kanalen, waaronder de uit 1825 daterende Keulse Vaart. Tussen Amsterdam en Utrecht werd echter een geheel nieuw kanaal gegraven. Tussen Utrecht en Vreeswijk werd gebruik gemaakt van de bestaande Vaartse Rijn. Tussen Vianen en Gorinchem werd gebruik gemaakt van het bestaande Zederikkanaal.

 

Hoogblokland

Hoogblokland is een dorp in de gemeente Giessenlanden, in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. Het dorp ligt in de Alblasserwaard, ten noorden van de stad Gorinchem en tussen de plaatsen Hoornaar,Arkel en Meerkerk. Hoogblokland heeft 1440 inwoners (2004).

Hoogblokland ligt gedeeltelijk langs de Bazeldijk, een weg die werd aangelegd door Keizer Napoleon. Het andere deel van het dorp ligt op en aan de zanddonken, die hier veel te vinden zijn. Net als Hoornaar heeft Hoogblokland de lintbebouwing grotendeels behouden.

Voor zover bekend is, komt de naam blokland voor het eerst voor in het jaar 1323. De Heren van Arkel, die ondermeer dit gebied in bezit hadden, hadden om hun land een ringdijk gelegd, van de Hoogbloklandse Paal via Hoogblokland naar Hoornaar. Zij gebruikten de natuurlijke hoogten (donken) in het toenmalige veengebied. De naam blokland komt van "beloken land". Het in cultuur brengen van het land gebeurde vanaf de rivieroevers. Het duurde vrij lang voor men in dit gebied tot het graven van sloten en opwerpen van kaden overging. Daardoor bleef het lang een vrij ontoegankelijk en besloten gebied, een "beloken land".

Speciale aandacht verdienen twee zeer oude boerderijen. De eerste staat schuin tegenover de kerk en heeft twee wapens boven de voordeur. Een wapen is van de familie Van Muijlwijk die hier, na de St. Elisabethsvloed in 1421, kwam wonen. De tweede boerderij staat bovenaan de Beemdweg aan de Dorpsweg en dateert van circa 1600.